X
גולשים יקרים
עקב התפשטות נגיף הקורונה
יצאנו באתר סופ"ש להפסקה.
נתפלל כולנו לימים טובים יותר.
תודה על ההבנה.
 
 
 
רוצים לדעת על
המבצעים לפני כולם
הרשמו לניוזלטר של סופ"ש כאן :
RSS
 
 
 
פרסומת
דתילי
צימרים לדתיים
הצעות מחיר מכל חברות התיירות
צימרים
בניית אתרים
מסעדות כשרות
מסלולי טיול בארץ
מוהל ברית מילה
  
 
 
תקנון האתר
 


הגדרות כלליות

1. אתר סופ"ש, להלן "האתר" הינו אתר המספק מידע לגולשי האינטרנט במגוון נושאים הקשורים בנושאי תיירות.

2. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

3. תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כוונתו לשני המינים.

4. כל הגולש באתר זה ו/או משתמש בתכניו מעיד כי הסכים ואישר את האמור בתקנון זה.

שימוש באתר סופ"ש

5. תקנון זה מיועד להגדיר היחסים בין הגולש ובין האתר בכל הקשור לפעולות הגולש באתר, אי לכך מוטלת החובה על הגולש לקרוא את האמור בתקנון לפני ביצוע פעולה בעקבות המידע הניתן באתר.

6. באתר סופ"ש יוצגו שירותים שונים בנושאי תיירות או בכלל, לפי שיקול דעתם הבלעדית של בעלי האתר.

7. לצד שירותים או מוצרים שיוצגו באתר יוצגו פרטי מבצעים למיניהם, עם מחירים עם מומלצים לגולשים עפ"י מידע שהתקבל מהמפרסמים ו/או הספקים באתר.

8. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן תנאי שימוש באתר לרבות תכנים, פרסומים, מבצעים, וכיו"ב. האתר רשאי לעשות זאת ללא הודעה מוקדמת ותוקף השינוי יחול עם פרסומו באתר.

9. האתר מתיר שימוש פרטי בלבד בתכנים המוצגים בו והוא אוסר באופן מוחלט על כל שימוש מסחרי בו מסוג כלשהו – ללא קבלת אישור מוקדם ובכתב מן האתר.

10. בכניסה אל האתר אני מצהיר כי קראתי את התקנון במלואו וכי אני מסכים לכל הנאמר בו. במידה שלא אמלא את כל התנאים המפורטים בתקנון, ידוע לי כי האתר יכול להפסיק כל שימוש שאני עושה באתר וכי יהיה עלי לפצות ולשפות את האתר על כל נזק שאגרום לאתר או למי מטעמו או לצד ג′ אחר בזדון או מתוך רשלנות.

11. ידוע לי כי בשימוש באתר אני מתחייב שלא לבצע את המפורט להלן:
     שליחה, שידור, הפצה בדרך כל שהיא של תוכן מסוג כל שהוא שיש בו סוג של וירוס מחשב או תוכנה דומה שיש בה כדי לפגוע באתר לרבות בשרתים הקשורים אליו.
     הפצת דואר זבל מכל מן וסוג שהם, בין באמצעותי ובין באמצעות מי מטעמי.
     הצפת האתר באופן שיש בו לפגוע בפעילות השוטפת והרגילה שלו.
     איסוף חומר, העתקתו, שמירתו, מכירתו, השכרתו או כל פעולה אחרת שאינה פרטית לרבות אך לא רק, בקשר עם שמות גולשים, כינויים, שפורסמו או הופיעו באתר, מפרסמים, מבצעים או כל תוכן אחר המופיע באתר.

12. שימוש אסור שיש בו משום הפגיעה בזכויות הקשורות עם דיני הקניין הרוחני, כמפורט בדיני מדינת ישראל ובפסיקה הרלוונטית בכל הקשור עם, אך לא רק, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים, מדגמים, זכויות
    
מבצעים ומשדרים וכיו"ב.

13. הצבת קישורים באתר (LINKS) לחומרים או אתרים, כאשר בפעולה זאת יש משום פגיעה בזכויות של אחרים או מעבר על דין כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות האמור, לא ניתן להציב קישורים לחומר הפוגע במוסר, דיני מדינת ישראל, תכנים שיש בהם הפרת זכויות הקניין הרוחני או פגיעה בדין כלשהו, קישור עמוק לאתר אינטרנט וקישור לאתר שאינו מרשה קישור כזה.

14. שימוש בכל תוכנת מחשב שיש בה חדירה אל האתר בדרך של "תולעת" או רובוט מחשב בפורמט כלשהו, לחיפוש מידע באתר, ניתובו, איתורו או כל פעולה שאינה מותרת במפורש ובכתב על ידי האתר.

15. בשימוש באתר ידוע לי כי לאתר יש שיקול דעת מוחלט ובלעדי שלא לפרסם או לבצע פעולה כלשהי בתכנים, מודעות, מבצעים או כל מידע אחר שיש בו, לדעת האתר, כדי להפר את תנאי השימוש באתר או לפגוע באתר בדרך כלשהי או בצד ג′ כלשהו. אני מוותר מראש על כל טענה בעניין כזה.

16. בנוסף, ידוע לי כי האתר יכול להסיר, על פי שיקול דעתו הבלעדי כל תוכן שיש בו כדי להפר את תנאי השימוש באתר, לפגוע באתר או בצד ג′ כלשהו. אני מוותר מראש על כל טענה בעניין כזה.

קניין רוחני

17. ידוע לי כי כל התכנים, לרבות דפים, קישורים, תמונות, מלל, נתונים, זכויות יוצרים, סמני מסחר, לוגו, סימנים גרפיים, סודות מסחריים, רעיונות העומדים בבסיס האתר וכיו"ב הינם קניינו הבלעדי של האתר וכל שימוש בו על

ידי הגולש או צד ג′ אחר דורש אישור או רשיון מתאים מן האתר.

18. ידוע לי כי כל הפרה, ישירה או עקיפה, על ידי או על ידי צד ג′ מטעמי או מטעם אחר, בכוונה או ברשלנות של הוראות תקנון זה, הינו אסור בהחלט ועלול לגרום לאתר, מנהליו, בלי מניותיו, עובדיו, ספקים הקשורים עמו או צד ג′

מטעמם נזקים שונים. אני מתחייב לשפות את האתר על כל נזק או הוצאה שתגרם לאתר כאמור.

19. התמונות המוצגות באתר לצד השירותים המוצעים הינם לצרכי המחשה בלבד, ואין לראות בזה כהצעת מחיר של האתר לשם ביצוע רכישה.

20. האתר שומר על זכותו לשנות בכל זמן את מחירי השירותים והדילים המוצעים.

21. המחירים המוצעים באתר הינם בדולר ארה"ב או במטבע ₪ ישראלי בהתאם לשירות המוצע ע"י הספקים איתם האתר בא במגע.

22. לשם קביעת מחיר סופי האם המחיר המוצע כולל מע"מ או לאו, מוטלת החובה על הגולש מבקש השירות לבדוק ולוודא זאת מול הספק.

23. בכל מקרה שבו הגולש מבקש שירות, ומכל סיבה שהיא לא קיבל את מבוקשו, או לחלופין נגרם לו נזק כל שהוא, אין הנהלת האתר אחראית לכך, והגולש ישא במלוא האחריות.

24. ייתכן ולמחירים המופיעים לצד השירותים המוצעים יתווספו עלויות דמי משלוח בהתאם לתעריפי חברת המשלוחים. עלויות אלו ישולמו ע"י הלקוח בנוסף למחיר השירות המבוקש.
25. המידע הנשלח ע"י גולשים באתר ישמר על ידי האתר במאגר מידע מאובטח ועם הצפנה מתאימה. האתר יעשה את הדרוש על מנת לשמור על פרטיותך והנתונים שיועברו על ידך והוא רואה בכך חשיבות רבה.

26. ידוע לי כי האתר רשאי לשמור פרטים מסויימים שהועברו דרך האתר לשימושו והוא אינו אחראי לכל מידע המתקבל אודותיך על ידי צדדים שלישיים.

27. ידוע לי כי האתר יכול להעביר פרטים שונים אודותיי כאשר קיים חשש סביר כי מעשיך או מחדליך יגרמו לאתר נזק לרבות מצב בו יהיה קיים איום משפטי על האתר בעניין זה – פלילי או אזרחי, לרבות במצב בו האתר יחוייב לעשות כן בשל צו שיפוטי.

28. ידוע לי כי האתר רשאי לשלוח לי מידי פעם מידע פרסומי או לעניין אותי במבצעים או להעביר אלי תכנים בעניין זה. האתר לא ימסור את פרטיי למפרסמים באופן יזום אלא אם כן ביקש זאת הגולש או נרשם לשירות הדורש זאת.

29. הנהלת האתר תשתמש במידע המתקבל מהגולשים, ותעדכנם בשירותים חדשים ובעדכונים שייתכן ויענינו אותם. במידה והגולש אינו מעוניין לקבל עדכונים, מוטלת עליו החובה לשלוח להנהלת האתר דואר אלקטרוני לכתובת remove@sofash.co.il ולציין את בקשתו להסרה מרשימת תפוצת האתר.

30. במקרה והגולש התבקש להעביר או לשלוח דרך האתר את פרטיו האישיים לצורך קבלת שירות ופרטים אלו נמצאו שגויים עקב הקלדה שגויה או מכל סיבה אחרת, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפסול בקשת הגולש או לקבלה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

31. ידוע לגולש שהאתר אינו מוכר שירותים וכל המובא בו זהו מידע שנמסר מספקי משנה, אי לכך כל תשלום שיש לבצע עקב קבלת שירות יבוצע בהתקשרות ישירה של הגולש מול הספק, ואין הנהלת האתר אחראית לכל תקלה העלולה לנבוע מהתקשרות זו.

32. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי כל עסקה שתתבצע על ידי האתר, באמצעות האתר, דרך האתר לרבות באמצעות לינקים, אינה כוללת את האתר כחלק מעסקה זאת ולאתר אין כל קשר או אחריות לעסקה זאת לרבות, אך לא רק, מועדי אספקה, טיב מוצרים וכיו"ב. הגולש מצהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה כלפי האתר בעניין זה והוא מתחייב לשפות את האתר על כל נזק שייגרם לו בעניין זה.

33. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי במידה שהאתר יבקש לסייע או לעזור לגולש בקשר עם הספק, הרי שהדבר נעשה לפנים משורת הדין, ואין בכך כדי להטיל על האתר התחייבות כלשהי בעניין זה.

34. במקרה ומוצרים שיוצעו באתר יהיו עם פגם אשר ידרוש החלפה או תיקון המוצר על הגולש לפנות ישירות לספק נותן השירות או המוצר, ואין הנהלת האתר אחראית לתקינות או לבדיקה של המוצר טרם הבאתו לגולש/הלקוח.

35. הגולש לא יוכל לתבוע שום החזר או זיכוי כספי או שווה כסף עקב הפסד שנגרם לו באתר.

36. כל קישור באתר המוביל לדף בתוך האתר או לאתר אחר, באחריות הגולש לוודא מעבר לקישור זה, ואשר קישור זה מבוצע על דעתו והסכמתו החופשית, ואין להנהלת האתר שום אחריות על תכנים העלולים לפגוע ברגשות הגולש, מכל סיבה שהיא. 

37. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות להוסיף ו/או לגרוע שירותים ו/או מוצרים מהאתר ו/או לשנות האתר ותוכנו ו/או המחירים המופיעים בו בכל זמן ללא כל הודעה/התראה מוקדמת.

38. בכל מקרה אשר עקב מפגעי טבע או כוח עליון, נבצר מהנהלת האתר להפעיל האתר או פעילות אחרת המתבצעת בו בצורה תקינה, תהיה הנהלת האתר רשאית לבטל ההתקשרות עם הלקוחות, בהתאם להחלטתה החופשית.

39. "מפגעי טבע או כוח עליון" פירושם: אירועים אשר לא נמצאים בשליטת הנהלת האתר, ואשר ביכולתם למנוע או לעכב פעילות האתר, או את אספקת השירותים לגולשים, לרבות, תקלות במחשב, נפילת מערכת טלפונים ו/או מערכות תקשורת, ו/או מקרה חבלה או אירוע בטחוני חמור.

40. כל סכסוך או מחלוקת בין הגולשים להנהלת האתר, ואשר סכסוך זה קשור לאתר או תקנון זה יועבר להכרעת בית המשפט במחוז תל אביב בלבד.

41. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעכב שירות או מוצר לגבי כל מוצר אשר לא בוצע עליו תשלום מלא כנדרש מההתקשרות בין הגולש לאתר.

42 . הגולש מצהיר בזאת, כי קרא את כל תקנון האתר והינו מודע לתקנון זה ולא תהיה לו או למישהו מטעמו שום טענה או תביעה כנגד הנהלת האתר/עובדיו/מפעיליו, כמו"כ הוא פוטר אותם מכל אחריות שהיא לכל נזק שיגרם באופן מיידי או עתידי,עקב שירות או מוצר לקוי שקיבל, לרבות איחור באספקה וכד′.

43. כל הזכויות שמורות לאתר סופ"ש. ואין להעתיק או לצלם או לעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מאת הנהלת האתר.